Engineering and design for development of marginal oil fields

  • Le Viet Dung
  • Bui Trong Han
  • Dang Anh Tuan
Keywords: Marginal field, stand-alone development, tie-in development

Abstract

Marginal oil fields are of small scale, with low recoverable reserves and difficult conditions for development. In case of field development under current economic, financial and technical conditions, investors only reach the break-even threshold. However, marginal oil fields/discoveries may be economically viable if some economic and financial conditions are altered, or modern and better technologies are applied to optimise the development costs.

In order to develop marginal oil fields, comprehensive consideration will be necessary, from financial incentives to technical solutions and technologies applied for field development. The article introduces the engineering and design solutions for development of small and marginal oil fields in Vietsovpetro Joint Venture.

References

1. D.A.Fee, J.O’dea. Technology for developing marginal offshore oilfields.
2. Cao Tùng Sơn, Lê Việt Dũng, Bùi Trọng Hân, Lê Hữu Toàn, Lê Vũ Quân. Giải pháp thiết kế xây dựng công trình phục vụ khai thác các mỏ nhỏ, cận biên. Tạp chí Dầu khí; 2015; 5: trang 55 - 60.
3. Andrew Deeks, Peter Gaunt, Øyvind Torgersrud, Noel Boylan, Darren O'Leary, David Field. Rapidly rig installable and Re-Usable suction bucket wellhead platforms. Offshore Technology Conference Asia, Kuala Lumpur, Malaysia. 20 - 23 March 2018.
4. Graham Nicholson, Yann Helle. Modular design for low cost minimum facilities platforms. Offshore South East Asia Conference, Singapore, November. November 2012.
5. Nguyễn Vũ Trường Sơn, Từ Thành Nghĩa, Cao Tùng Sơn, Phạm Xuân Sơn, Lê Thị Kim Thoa, Lê Việt Dũng, Nguyễn Hoài Vũ, Ngô Hữu Hải, Nguyễn Thúc Kháng, Nguyễn Quang Vinh. Giải pháp khai thác dầu khí cho các mỏ nhỏ, cận biên. Tạp chí Dầu khí. 2015; 5: trang 32 - 37.
6. Lê Việt Dũng, Bùi Trọng Hân, Nguyễn Tấn Hải. Thiết kế quy hoạch, phát triển xây dựng công trình tại khu vực mỏ lô 09-1. Hiện trạng và giải pháp cho tương lai. Tuyển tập Hội thảo khoa học kỷ niệm 35 năm thành lập Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”. 2016.
Published
2019-05-31
How to Cite
Le Viet Dung, Bui Trong Han, & Dang Anh Tuan. (2019). Engineering and design for development of marginal oil fields. Petrovietnam Journal, 5, 20-24. Retrieved from http://pvj.vn/index.php/TCDK/article/view/187
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)