An economic model to manage the production of Petrovietnam’s oil and gas projects

  • Doan Van Thuan Vietnam Petroleum Institute
  • Pham Thu Trang Vietnam Petroleum Institute
  • Hua Duy Dat Vietnam Petroleum Institute
Keywords: Economic model, oil and gas project, petroleum contract, petroleum sharing contract

Abstract

Managing Petrovietnam's oil and gas production projects both domestically and abroad requires efficient tools to support timely decision-making in an accurate response to market volatility and other risk factors.
The article introduces an economic model built and developed in accordance with the characteristics of Petrovietnam’s oil and gas projects, which is a tool to help management agencies and oil and gas enterprises improve the efficiency of portfolio management against fluctuation of input factors.  

References

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, “Gói giải pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19 và giá dầu giảm sâu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”, 2020.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, “Tổng kết, đánh giá hiệu quả đầu tư hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trong và ngoài nước giai đoạn 1988 - 2012 (ngoài VSP) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”, 2013.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, “Nghiên cứu cơ sở khoa học cho công tác đánh giá kinh tế các dự án đầu tư thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”, 2010.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, “Quy định về tiêu chí đánh giá, thẩm định và quyết định đầu tư dự án tìm kiếm - thăm dò - khai thác dầu khí”, 2010.

Published
2022-09-14
How to Cite
Doan , V. T., Pham , T. T., & Hua , D. D. (2022). An economic model to manage the production of Petrovietnam’s oil and gas projects. Petrovietnam Journal, 8, 22 - 27. https://doi.org/10.47800/PVJ.2022.08-03
Section
Articles