A successful pilot application of the complex mixture surfactant polymer VPI SP to enhance oil recovery factor for the Lower Miocene, Bach Ho field

 • Dinh Duc Huy Vietnam Petroleum Institute
 • Nguyen Minh Quy Vietnam Petroleum Institute
 • Pham Truong Giang Vietnam Petroleum Institute
 • Hoang Long Vietnam Petroleum Institute
 • Le Thi Thu Huong Vietnam Petroleum Institute
 • Cu Thi Viet Nga Vietnam Petroleum Institute
 • Pham Xuan Son Russia - Vietnam Joint Venture (Vietsovpetro)
 • Nguyen Lam Anh Russia - Vietnam Joint Venture (Vietsovpetro)
 • Ho Nam Chung Russia - Vietnam Joint Venture (Vietsovpetro)
 • Pham Trung Son Russia - Vietnam Joint Venture (Vietsovpetro)
 • Nguyen Quynh Huy Russia - Vietnam Joint Venture (Vietsovpetro)
 • Tran Thanh Nam Russia - Vietnam Joint Venture (Vietsovpetro)
Keywords: Enhanced oil recovery, VPI SP, Lower Miocene, Bach Ho field

Abstract

Enhanced oil recovery (EOR) implementation at field scale is complex. Therefore, pilot applications are usually conducted before field execution. This paper introduces a pilot project successfully applied for the Lower Miocene, Bach Ho field. Topics covered include: (i) pilot area selection, (ii) chemical preparation, (iii) specification and pilot design for execution, (iv) implementation, (v) pilot observation and interpretation, (vi) efficiency evaluation. The implementation of pilot projects is achieved on 23 January 2022. The evaluation shows that 2,700.2 tons of oil gained thanks to the application of the surfactant-polymer complex mixture (VPI SP).

References

Alvarado Vladimir, Enhanced oil recovery: Field planning and development strategies. Gulf Professional Publishing, 2010. DOI: 10.1016/C2009-0-30583-8.

G.F. Teletzke, R.C. Wattenbarger, and J.R. Willkinson, “Enhanced oil recovery pilot testing best practices”, SPE Reservoir Evaluation & Engineering, Vol. 13, No. 1, pp. 143 - 154. DOI: 10.2118/118055-PA.

Phạm Trường Giang, Lê Thế Hùng, Trần Xuân Quý, Nguyễn Văn Sáng, Lê Thị Thu Hường, Hoàng Long và Cù Thị Việt Nga, “Nghiên cứu đánh giá hiệu quả nâng cao thu hồi dầu bằng giải pháp bơm ép hệ hóa phẩm SP cho đối tượng Miocene dưới vòm Nam mỏ Bạch Hổ”, Tạp chí Dầu khí, Số 7, trang 23 - 30, 2021. DOI: 10.47800/PVJ.2021.07-03.

Phạm Trường Giang, Lê Thị Thu Hường, Cù Thị Việt Nga, Hoàng Long, Trần Thanh Phương, Phan Vũ Anh và Đinh Đức Huy, “Hoàn thiện công nghệ chế tạo hệ hóa phẩm nâng cao hệ số thu hồi dầu quy mô pilot áp dụng thử nghiệm công nghiệp cho đối tượng đại diện thuộc trầm tích Miocene mỏ Bạch Hổ”, Tạp chí Dầu khí, Số 1, trang 49 - 55, 2022. DOI: 10.47800/PVJ.2022.01-02.

Hoàng Long, Nguyễn Minh Quý, Phạm Trường Giang, Phan Vũ Anh, Lê Thị Thu Hường, Cù Thị Việt Nga, Trần Thanh Phương, Đinh Đức Huy và Lê Thế Hùng, “Nghiên cứu đánh giá, lựa chọn và chế tạo hệ hóa phẩm VPI SP để áp dụng thử nghiệm công nghiệp nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu cho mỏ dầu tại bể Cửu Long, thềm lục địa Việt Nam”, Tạp chí Dầu khí, Số 11, trang 45 - 54, 2021. DOI: 10.47800/PVJ.2021.07-02.

Hoàng Long, “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu của 200 dự án trên thế giới và phần mềm chuyên ngành để đánh giá, lựa chọn các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu”, Viện Dầu khí Việt Nam, 2020.

Đinh Đức Huy, Trần Đăng Tú, Phạm Trường Giang, Trần Xuân Quý và Lê Thế Hùng, “Xây dựng đường lưu lượng cơ sở nhằm đánh giá hiệu quả các giải pháp cải thiện hệ số thu hồi dầu IOR/EOR”, Viện Dầu khí Việt Nam, 2021.

Published
2022-11-01
How to Cite
Dinh , D. H., Nguyen, M. Q., Pham , T. G., Hoang , L., Le, T. T. H., Cu , T. V. N., Pham , X. S., Nguyen , L. A., Ho , N. C., Pham , T. S., Nguyen , Q. H., & Tran , T. N. (2022). A successful pilot application of the complex mixture surfactant polymer VPI SP to enhance oil recovery factor for the Lower Miocene, Bach Ho field. Petrovietnam Journal, 10, 19 - 27. https://doi.org/10.47800/PVJ.2022.10-03
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>