Analysis and selection of the optimal exploitation regime of the Bach Ho field

  • Dao Nguyen Hung Russia - Vietnam Joint Venture (Vietsovpetro)
  • Dang Xuan Thuy Russia - Vietnam Joint Venture (Vietsovpetro)
Keywords: Saturation pressure, production, injection, fractured basement reservoir, Bach Ho field, Vietsovpetro

Abstract

Fractured basement reservoir is an important exploration and exploitation object for Vietsovpetro in particular and Petrovietnam in general. Since the discovery and putting in production of the Bach Ho field fractured basement reservoir in 1988 until now, studies on this special object have been carried out regularly and seriously. However, the fractured basement is still a complicated object, bringing many challenges to the team of geologists and reservoir experts.  

During the nearly 35 years of exploitation, a series of reservoir engineering solutions are continuously studied, applied and adjusted to ensure the optimum exploitation regime. Currently, the fractured basement reservoir is in its stage of production decline, the analysis and selection of the optimal exploitation regime is thus very important to secure the highest efficiency of exploitation and oil recovery.      

The article summarises the main reservoir engineering solutions that have been applied, analyse the basis as well as results of injection regime adjustment in the recent years (2018 - 2022) and propose the appropriate exploitation regime in the future. 

References

Hoàng Văn Quý và Đào Nguyên Hưng, “Thân dầu trong đá móng nứt nẻ - hang hốc mỏ Bạch Hổ và giải pháp bơm ép nước nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu”, Tuyển tập Hội nghị Khoa học - Công nghệ kỷ niệm 35 năm thành lập Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” và 30 năm khai thác tấn dầu đầu tiên tại thềm lục địa Việt Nam, 2016.

Đào Nguyên Hưng, “Đặc trưng hai độ rỗng ở môi trường đá móng nứt nẻ - những dấu hiệu nhận biết”, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm khai thác dầu từ đá móng mỏ Bạch Hổ, 2018.

Vietsovpetro, “Báo cáo “Sơ đồ công nghệ hiệu chỉnh khai thác và xây dựng mỏ Bạch Hổ””, 2013.

Vietsovpetro, “Báo cáo “Thiết kế khai thác thử - công nghiệp thân dầu móng vòm Trung tâm của mỏ Bạch Hổ””, 1990.

Vietsovpetro, “Báo cáo “Sơ đồ công nghệ khai thác và xây dựng mỏ dầu và khí Bạch Hổ””, 1993.

Published
2022-12-27
How to Cite
Dao, N. H., & Dang , X. T. (2022). Analysis and selection of the optimal exploitation regime of the Bach Ho field . Petrovietnam Journal, 12, 13 - 19. https://doi.org/10.47800/PVJ.2022.12-02
Section
Articles