Study on the feasibility of investing in an FCC manufacturing plant in Vietnam

  • Tran Nam Thanh Vietnam Petroleum Institute
  • Nguyen Thi Hoai An Vietnam Petroleum Institute
  • Le Phuc Nguyen Vietnam Petroleum Institute
  • Nguyen Hoai Thu Vietnam Petroleum Institute
  • Nguyen Anh Tuan Vietnam Petroleum Institute
  • Truong Minh Hue Vietnam Petroleum Institute
Keywords: Catalyst manufacturer, FCC catalyst, incorporation, in-situ

Abstract

Fluid catalytic cracking (FCC) is the process to convert high-boiling, high-molecular weight hydrocarbon fractions into more valuable gasoline, olefinic gases, and other products. This paper evaluates the feasibility to invest in an FCC manufacturing plant for the purpose of being more active in production and optimising catalytic species to suit the needs of each refinery, saving foreign currency and improving the efficiency of domestic raw material utilisation. Based on the criteria of product markets, raw materials, technology, capacity scale, total investment cost and financial effectiveness, the investment in construction of an FCC manufacturing plant in Vietnam is feasible. The authors have proposed a roadmap of investment when the conditions for technology transfer or co-operation from FCC manufacturing companies in the world are achieved.

References

ASD Report. The oil refi nery catalyst market 2012 - 2022. 2012.

Bùi Tất Hợp, Trịnh Đình Huấn. Tổng quan về đất hiếm Việt Nam. 2011.

Lê Văn Tường. Báo cáo thăm dò cát trắng tại xã Phong Điền - Thừa Thiên Huế. Công ty Cổ phần Prime Thiên Phúc. 2009.

Trần Thanh Phương, Cao Anh Dũng. Nghiên cứu khả năng sản xuất chất xúc tác cracking trong nước phục vụ cho nhà máy lọc dầu trên cơ sở tiếp thu công nghệ nước ngoài. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí - PVPro. 2004.

Freedonia Group. World catalysts: Industry study with forecasts for 2016 & 2021. 2013.

Robert Brelsford, Leena Koottungal. Asia-Pacific refining primed for capacity growth. Oil and Gas Journal. 12/1/2014.

Trịnh Quốc Hà. Báo cáo thăm dò quặng đất hiếm khu vực xã Yên Phú - huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Liên đoàn Địa chất Xạ hiếm. 2010.

Báo cáo nghiên cứu tính khả tuyển mẫu cát trắng Ba Đồn - Quảng Bình. Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. 2008.

Đặng Văn Lãm. Báo cáo kết quả thăm dò chi tiết khu Tây mỏ bauxite Tân Rai, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam - Bộ Công nghiệp. 2000.

Lawrie Lloyd. Handbook of industrial catalysts. Springer. 2011.

Hudec Pavol. FCC catalyst - Key element in refinery technology. Proceedings of the 45th International Petroleum Conference, Bratislava, Slovak Republic. 13 June, 2011.

Reza Sadeghbeigi. Fluid catalytic cracking handbook: An expert guide to the practical operation, design, and optimization of FCC units (3rd edition). ButterworthHeinemann. 2012.

W.L.Hayden, F.J.Dzieanowski. Synthetic zeolite contact masses and method for making the same. U.S Patent 3402996. 1968.

Các địa điểm đề xuất đặt Nhà máy sản xuất xúc tác FCC
Published
2015-12-27
How to Cite
Tran, N. T., Nguyen, T. H. A., Le, P. N., Nguyen, H. T., Nguyen, A. T., & Truong, M. H. (2015). Study on the feasibility of investing in an FCC manufacturing plant in Vietnam. Petrovietnam Journal, 12, 45 - 50. Retrieved from https://pvj.vn/index.php/TCDK/article/view/744
Section
Articles